USA, 1984
1984-05-26 1984-08-24

Information
Highlights
New York
På väg till Denver
På väg till Durango
Vallencito Lake
Lemmon Reservoar
Grand Canyon
På väg till Las Vegas
Las Vegas
På väg
San Francisco
Santa Cruz
San Francisco
Yosemite
Los Angeles
På väg österut
New Orleans
Key West
På väg norrut
West Palm Beach, Jonathan Dickinson State Park
På väg norrut
Washington
På väg