Asien, 1987
1987-10-24 1988-04-23

Information
Highlights
Moskva/Transsibiriska järnvägen
Kina
Hongkong
Thailand
Vietnam
Burma
Dacca
Indien
Nepal
Singapore