Asien, 1989
1989-03-04 1989-06-04

Information
Highlights
Moskva
Transsibiriska järnvägen
Kina
Hongkong
Macao
Thailand
Malaysia
Singapore