Indonesien, 2018
2018-06-29 2018-07-21

Information
Highlights
Kuta, Bali
På väg
Gili Air
Gili Trawangang
Gili Air
Kuta, Bali
På väg hem