Left Right
Rangoon
Nunnor som går runt och tigger, nunnor har rosa kläder.


Bild nr 10
N 16 47.610, E 96 09.066