Phuket
Koh Dogmai.


Bild nr 18
N 07 47.874, E 98 31.817