Left Right
Phuket
Koh Similian 6, Ko Miang.


Bild nr 28
N 08 34.288, E 97 38.233