Left Right
På stan
The Long Bar, Raffles Hotel. Singapore Sling för 115 kr/st. då ingick förstås glaset.


Bild nr 12
N 01 17.695, E 103 51.206