Left Right
Kuta, Bali
Bali Bird Park, Bali Starling, en fridlyst fågel som bara finns på Bali.


Bild nr 25
S 08 36.026, E 115 15.030