Left Right
Washington
Seattle, APE eventet, Den officiella apan med loggboken, vid parkeringen. Vi loggar GC46Z3E.


Bild nr 601
N 47 23.512, W 121 23.516