Left Right
Marsa Shagra
Vid receptionen.


Bild nr 143
N 25 14.706, E 34 47.646