Penang National Park
Tasik Meromiktik, en meromiktisk sjö vilket innebär att sjön har lager av vatten som inte blandar sig med varandra. (GC23026).


Bild nr 114