Sentosa
Västra sidan, Mot den västra udden, och fyren där ute. (GC4CBE5).


Bild nr 9