Sentosa
Västra sidan, Mot den västra udden, och fyren där ute.


Bild nr 10