Sentosa
Universal Studios, Vi åker Transformer 3D-bana, likadan som i Los Angeles.


Bild nr 33