Sentosa
Linbanan, Vi åker linbanan tillbaka, Universal Studios.


Bild nr 50