Sentosa
Linbanan, Avstigning vid Harbour Front.


Bild nr 53