Singapore Flyer
På plats i en vagn, det är stora vagnar med plats för 25-30 personer.


Bild nr 195