Kuta, Bali
Vårt hotell, La Walon Hotel, på Poppies 1.


Bild nr 1
S 08 43.249, E 115 10.359