Highlight, Riga, 1993
Länk till alla bilder

På stan, Torg bredvid St. Peterskyrkan, plus hela turist hopen.


På stan, Svenskporten.


På stan, Gränd vid Svenskporten.


3 bilder.